Çevre Politikası

KURUMSAL

TIRPAR  olarak yaşadığımız çevreye duyduğumuz saygı ve sorumlulukla faaliyetlerimizin tüm aşamalarında;
İş geliştirme safhasından başlamak üzere, üretim ve yatırım süreçlerinin her aşamasında çevresel etkileri değerlendirerek hareket eder.
TIRPAR Yönetimi, Çevre Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir. 
TIRPAR, çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için benimsediği 
çevre yönetimi felsefesi; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davraniş şekli olduğu bir kültür oluşturmaktır. 

 

Bu amaçla TIRPAR : 


• Çalıştığı ülkelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine ve ayrıca faaliyeti ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uyar, 
• Doğal kaynakları verimli kullanır, 
• Verimli Atık Yönetimi ile atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltır, 
• Acil durum risklerini azaltır, 
• Çalışanlarının çevre bilincini artırır, 
Tüm çalışanlarımız TIRPAR Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda destek ve yardımcı olmaktan sorumludurlar. 

 

KURUMSAL